Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicyn beskriver hur Exteal AB samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. Exteal AB (nedan kallad “Exteal” eller “vi” ), 559153-8573, använder de personuppgifter som användaren (nedan kallad “Användare”, eller “Du”) och den information Du frivilligt lämnar vid registrering och användning av konto på Webbplatsen, kontakt via e-post eller genom andra kanaler för att vi ska kunna:


  • Bedriva verksamheten och tillhandahålla samt förbättra de tjänster och produkter vi erbjuder.
  • Tillhandahålla personligt anpassat innehåll unikt för individuella Användare.
  • Kommunicera med våra Användare samt informera om erbjudanden.
  • Marknadsföra tjänster och produkter.

Personuppgiftsansvarig

Exteal AB är ansvarig för att dina personuppgifter som samlas in behandlas på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi behandlar

Personuppgifter som kan komma att behandlas är autentiseringsuppgifter, namn, telefonnummer, e-postadress, adress, jobbtitel samt andra uppgifter som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift.

Lagringstid

Personuppgifterna sparas under pågående kundrelation. För att avsluta kundrelation måste Användaren själv komma in med begäran till info@exteal.com. Se även Återkalla samtycke.

Återkalla samtycke

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills Du återkallar ditt samtycke eller avslutar ditt konto. Det gör Du genom att mejla info@exteal.com och anger det i mejlet. När samtycket upphör att gälla raderas uppgifterna skyndsamt som Du angivit eller delgivit oss på Exteal.

Ändring, rättning eller radering av personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt att få dem rättade eller raderade. Vi vidtar åtgärder enligt ditt önskemål skyndsamt och senast en månad efter det att ditt önskemål inkom. Begäran om ändring, rättning eller radering av personuppgifter gör Du via e-post, info@exteal.com och anger det i mejlet.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkra att dina personuppgifter inte skall manipuleras, gå förlorade eller förstöras och för att obehöriga personer inte skall komma åt dem. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering.

GDPR

All hantering av personuppgifter sker i enlighet EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan Du läsa mer om dessa regler.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas Du via e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller Du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakt

Om Du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska Du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på Exteal kan Du skicka via e-post till info@exteal.com.